Fire

Sociologické prieskumy pracovnej klímy

V rámci starostlivosti o zamestnancov ponúkame služby v oblasti analýzy pracovnej klímy a atmosféry s cieľom skvalitniť pracovné prostredie a zabezpečiť stabilizáciu zamestnancov.
Vysoko efektívne je využitie výsledkov analýzy ako podklad pre tvorbu motivačných systémov v spoločnosti ako napr. systémy vzdelávania, odmeňovania a pod. Zamestnávatelia často s prekvapením zistia, že ich zamestnancov motivujú iné faktory ako predpokladali a podporovali.
Po cielených zmenách v motivačných systémoch vychádzajúcich z výsledkov prieskumu tak spoločnosti dosahujú vyššiu stabilitu a spokojnosť zamestnancov. A často s menšími nákladmi…


Metódou na zmapovanie názorov zamestnancov na aktuálnu situáciu v spoločnosti je dotazník tzv. Barometer nálady. Je vytvorený na základe požiadaviek objednávateľa a sleduje tieto oblasti:

 • práca a kariéra v spoločnosti, priestor pre pracovné uplatnenie, možnosti rastu, podmienky na sebarealizáciu a pod.
 • hodnotenie pracovného výkonu v spoločnosti, odmeňovanie, systémy motivácie
 • organizácia práce
 • komunikácia vo firme
 • interpersonálne vzťahy v pracovných tímoch,vzťahy smerom k nadriadeným, k podriadeným a ku kolegom
 • pracovné prostredie
 • firemná kultúra
 • lojalita
 • vnímanie zamestnávateľa
 • celková spokojnosť

 • Ďalšími metódami sú Individuálne a skupinové rozhovory so zamestnancami a pozorovanie.

  Výstupom je písomná správa analyzujúca spokojnosť zamestnancov v sledovaných oblastiach, klímu v spoločnosti, definovanie problémových oblastí a odporúčanie opatrení na odstránenie nedostatkov.

  Cena sa stanovuje individuálne v závislosti od rozsahu prieskumu.

  Paticka

  Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
  Fire