Fire

Poradňa pre uchádzačov o zamestnanie

Rozhodli ste sa pre zmenu?

Zmena zamestnania síce patrí v živote k najstresovejším životným udalostiam, no mieru stresu môžete znížiť
a svoje šance uspieť zvýšiť, ak venujete čas príprave a získaniu maximálneho množstva informácií súvisiacich
so zmenou.

Začnite tým, že si ujasníte Vašu motiváciu k zmene. Zadefinujte si čo presne hľadáte. Napríklad typ organizácie, oblasť pôsobenia, pracovná pozícia, regionálne aspekty. Zosumarizujte si, čo môžete ponúknuť. Vzdelanie, skúsenosti, odborné znalosti, osobnostné predpoklady, jazykovú vybavenosť, ovládanie PC atď. Určite si aká je Vaša cena a aké motivačné faktory sú pre Vás najdôležitejšie. Zistite, aká je situácia na trhu práce. Pomenujte svoje predstavy o Vašej profesionálnej perspektíve.

 

Kde hľadať prácu?

Internet
Internet je aktuálne najrozšírenejším spôsobom hľadania pracovných príležitostí pre svoju rýchlosť a ľahkú dostupnosť. Na špecializovaných serveroch môžete umiestniť svoj životopis obvykle bezplatne:
www.profesia.sk, http://praca.sme.sk/praca/praca.aspx, www.topjobs.sk, www.mojapraca.sk, www.jobserver.sk, www.monster.sk, www.pracovne-ponuky.sk, www.robota.sk, www.cvonline.sk, www.praca-kariera.sk, www.itkariera.com (IT pozície)

 

Tlač
Špeciálne prílohy denníkov resp. týždenníkov:
SME (príloha Kariéra, každý utorok), PRAVDA (príloha, každý utorok a sobotu), TREND (týždenník, rubrika Podnikanie, Riadenie a kariéra), HOSPODÁRSKE NOVINY (príloha Kariéra, každý štvrtok)

 

Rozhlas

Rádio Regina Bratislava – vysielanie pre západoslovenský kraj, Rádio trh práce, pondelok až piatok, 15:05
Rádio Regina Banská Bystrica- vysielanie pre stredoslovenský kraj, Rádio trh práce, pondelok až piatok, 15:05
Rádio Regina Košice – vysielanie pre východoslovenský kraj, Rádio trh práce, pondelok až piatok, 15:05

 

Personálne agentúry

Prednosťou personálnych agentúr je predovšetkým ich profesionalita, nezávislosť a orientácia na trhu práce. Môžu byť pre Vás zdrojom množstva informácií. Výhodou je, že Vás budú aktívne kontaktovať v prípade vhodnej pracovnej ponuky. Venujte však pozornosť ich výberu.

 

Priame oslovenie zamestnávateľa

Iniciatíva hrá pri hľadaní práce rozhodujúcu úlohu. Oslovte potenciálneho zamestnávateľa a zašlite mu Váš životopis a motivačný list. Po dohode je možná aj osobná návšteva. Odporúčame najprv kontakt písomný, mailom a to tak, že pošlete na príslušné oddelenie kompetentnej osobe svoj životopis spolu s motivačným listom, v ktorom vysvetlíte o čo máte záujem a zdôvodníte svoju žiadosť. Uveďte čo najviac kontaktov na seba a dajte najavo svoj záujem o ďalší kontakt.

 

Úrady práce

Hlavným poslaním úradu práce je sprostredkovanie zamestnania ľuďom bez práce, čerstvým absolventom škôl a tým, ktorí vďaka zdravotným ťažkostiam alebo sociálnej situácii prácu dlhodobo nemôžu nájsť. Informácie o pomoci zo strany úradov práce nájdete na adrese www.upsvar.sk.

Kontakty a odporúčania

Pomôcť môžu aj Vaši známi, bývalí alebo súčasní kolegovia a priatelia, ktorí môžu vedieť o voľných pracovných miestach. Na trhu práce existuje nezanedbateľný počet prevažne menších firiem, ktoré prijímajú zamestnancov
na základe osobných väzieb a odporúčaní. A dobrá referencia môže urobiť svoje…

Ako napísať životopis a motivačný list

Životopis
Životopis alebo Curriculum Vitae (skrátene CV) je kľúčovým dokumentom, ktorý môže zdôrazniť Vašu hodnotu
pre potenciálneho zamestnávateľa.

Základné pravidlá písania životopisu
 • rozsah CV by mal byť maximálne dve strany A4
 • životopis by Vás mal reprezentovať, vytvorte vizuálne príťažlivý dokument, zároveň však prehľadný
  a jednoduchý, nepoužívajte umelecké štýly písma a výstrednú grafickú úpravu dokumentu
 • ak prikladáte fotografiu, používajte výhradne snímky používané na doklady (nie fotografie z dovolenky,
  v skupine iných ľudí a pod.)
 • ak sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, napíšte životopis a motivačný list v tomto jazyku, ale vždy aj
  v jazyku slovenskom
 • najviac priestoru venujte popisu Vašej poslednej pracovnej pozície, budúceho zamestnávateľa zaujímajú Vaše súčasné skúsenosti
 • pri uvádzaní jednotlivých údajov vo Vašom CV odporúčame zoradiť ich chronologicky spätne tzn.
  od posledného zamestnávateľa k prvému, od najvyššieho dosiahnutého vzdelania k nižšiemu
 • ak ste absolventom školy, zamerajte sa na brigádnické pracovné aktivity, prípadne zaujímavé projekty
  v rámci štúdia
 • nenechávajte “prázdne časové údaje” tzn. časové medzery medzi zamestnaniami resp. štúdiom
 • je vhodné spomenúť Vaše aktivity a záujmy, najmä ak podporujú Váš profesionálny cieľ alebo poukazujú na Váš rozhľad
 • do životopisu neuvádzajte “citlivé” údaje ako národnosť, rodné číslo a pod.
 • vyvarujte sa používaniu skratiek, najmä ak je predpoklad, že zamestnávateľ ich nemusí poznať
 • pokiaľ máte prax dlhšiu ako 5 rokov, nezdôrazňujte príliš Vaše vzdelanie a akademické tituly
 • pokiaľ Vás nepožiadajú, neprikladajte žiadne kópie diplomov, osvedčení a podobných dokumentov
 • Vzory CV nájdete na www.zivotopis.sk, europas, www.zivotopis-online.sk, www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/zivotopisy

  Motivačný list
  Účelom motivačného listu je zaujať potenciálneho zamestnávateľa tak, aby si prečítal Váš životopis. Preto je vhodné ho k životopisu priložiť.

  Základné pravidlá motivačného listu
 • motivačný list sa prikladá k životopisu a ide v ňom o zdôvodnenie Vášho záujmu o pracovnú pozíciu, resp. zaradenia do databázy
 • ak odpovedáte na inzerát, je treba uviesť, o ktorú pozíciu sa uchádzate a tiež špecifikovať zdroj inzerátu, na ktorý reagujete (napr. Sme, príloha Kariéra zo dňa 20.7.2011)
 • dobrý motivačný list je krátky, prehľadný, zrozumiteľný, presvedčivý, zdvorilý a pozitívny
 • obsahom by mali byť základné údaje o Vašej osobe a zdôraznenie kľúčových informácií súvisiacich
  s pozíciou, o ktorú máte záujem
 • nezabudnite uviesť Vašu aktuálnu adresu a viacero kontaktov na Vás, presný dátum a miesto vyhotovenia, dbajte na oslovenie a ukončenie listu s poďakovaním za pozornosť venovanú Vašim materiálom
 • Vzory motivačných listov nájdete napríklad na www.zivotopis.sk

  Ako sa pripraviť a uspieť na výberovom konaní

  Výberové konanie prebieha rôznym spôsobom v závislosti od pracovnej pozície a typu spoločnosti.

  Predbežný telefonický rozhovor

  Keďže uchádzačov býva obvykle veľký počet, personalisti využívajú na prvú selekciu najvhodnejších kandidátov telefonický rozhovor. Počas tohto rozhovoru Vám položia niekoľko otázok, obvykle týkajúcich sa základných požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu tzv. faktografických otázok – napr. znalosť cudzích jazykov, konkrétne pracovné skúsenosti a pod. Rovnako môžete očakávať tzv. overovacie otázky, kedy ide o overenie pravdivosti informácií uvedených vo Vašom životopise. Napr. ak ste uviedli znalosť cudzieho jazyka, môže telefonický rozhovor prebiehať i v tomto jazyku. Buďte pripravení aj na otázky osobné – napr. ako reagujete na stres, prečo si myslíte, že ste práve vy ten najlepší kandidát a pod. Na tieto otázky je dobré byť pripravený, mať jasno v tom, prečo sa o danú pozíciu uchádzate a byť pripravený vyzdvihnúť svoje pozitíva. Dobrou pomôckou je napríklad porovnanie Vašich poznatkov a skúseností s požiadavkami, ktoré sú uvedené
  v inzeráte. Obvykle stačí prezentovať tie, ktoré sa prekrývajú. Okrem obsahovej stránky je v telefonickom rozhovore dôležitý i Váš hlasový prejav. Je vhodné hovoriť pomalšie a zrozumiteľne.

  On-line komunikácia

  Môžete sa stretnúť aj s tzv. on-line pohovormi, tzn. pohovor prostredníctvom internetu. Jeho obsahom môžu byť otázky doplňujúce niektoré časti Vášho životopisu alebo aj odkaz na on-line test. Je preto dôležité minimálne raz za deň skontrolovať emailovú schránku a byť pripravený reagovať na požiadavky rýchlo.
  On-line však môže prebiehať aj kompletný pohovor, ak je osobné stretnutie komplikované. K tomuto účelu sa najčastejšie využíva Skype.

  Osobný pohovor

  Osobný pohovor môže prebiehať s pracovníkom personálnej agentúry alebo priamo v spoločnosti, ktorá obsadzuje pracovnú pozíciu s personalistom, resp. priamym nadriadeným obsadzovanej pozície. Cieľom osobného pohovoru je overiť, či Vaše znalosti, schopnosti, skúsenosti a osobnostná charakteristika zodpovedajú potrebám spoločnosti a či ste tým najvhodnejším kandidátom na danú pozíciu. Zároveň je cieľom poskytnutie podrobnejších informácií o pracovnej pozícii a spoločnosti kandidátovi. Dĺžka prvého osobného pohovoru môže byť rozdielna. Zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí 30 – 60 minút. Overte si predpokladanú dĺžku trvania a rezervujte si dostatok času.

  I keď sa priebeh pohovoru líši v závislosti od pracovnej pozície a charakteru spoločnosti, niektoré body sú rovnaké:

 • Na začiatku Vám osoba, ktorá vedie pohovor (ďalej personalista) krátko predstaví seba a spoločnosť, ktorú zastupuje. Smer pohovoru určuje táto osoba, nie vy.
 • Personalista sa bude zaujímať, prečo sa uchádzate práve o toto konkrétne miesto, prípadne spoločnosť. Preto si vopred premyslite, čo poviete o svojich cieľoch a očakávaniach.
 • Súčasťou pohovoru budú otázky súvisiace s Vašim vzdelaním a pracovnými skúsenosťami. Niekedy môže byť diskusia pomerne detailná.
 • Očakávajte diskusiu o rôznych témach. Cieľom je bližšie zistiť Váš postoj k práci, ľuďom a životu všeobecne.
 • V závere pohovoru zvyčajne dostanete informácie o ďalšom postupe, predovšetkým kedy a ako Vás budú informovať. Dostanete tiež priestor na vlastné otázky. Aké otázky a akým spôsobom budete klásť je pre skúseného personalistu tiež zdrojom informácií. Preto si ich dôkladne pripravte a nebojte sa pýtať. Vašim cieľom je tiež zistiť čo najviac informácií, aby ste sa mohli uistiť, že je to práca a spoločnosť, v ktorej naozaj chcete pracovať. Pýtajte sa napr. či ide o novovytvorené pracovné miesto, aká je denná pracovná náplň, zloženie tímu, prostredie, v ktorom budete pracovať, možnosti vzdelávania a ďalšieho rastu, očakávania nadriadeného a pod. Nepýtajte sa však príliš veľa. Vyberte otázky pre Vás najdôležitejšie.
 • V menších spoločnostiach môže byť situácia odlišná. Ak napr. vedie pohovor majiteľ spoločnosti, pravdepodobne bude pohovor zameraný predovšetkým na Vaše predchádzajúce skúsenosti v danej oblasti.
 • Ukážky otázok, s ktorými sa môžete najčastejšie stretnúť:

  Otázky zamerané na Vašu odbornosť, pracovné skúsenosti a motiváciu:

 • Čo bolo Vašou pracovnou náplňou, Vaše zodpovednosti a kompetencie.
 • Popíšte Váš typický pracovný deň.
 • Čo Vás uspokojovalo a čo nie u Vášho predchádzajúceho zamestnávateľa?
 • Dôvody Vášho odchodu?
 • Prečo ste si vybrali práve túto oblasť?
 • Prečo sa uchádzate práve o toto miesto a čo od neho očakávate?
 • Čo viete o našej spoločnosti?
 • Ako a čím môžete byť prospešný pre našu spoločnosť a prečo by sme mali zobrať práve Vás?
 • Pracovali ste na väčších projektoch? Ak áno, popíšte ich.
 • Aké máte skúsenosti s vedením ľudí?
 • Aké sú najúčinnejšie motivačné nástroje podľa Vašej skúsenosti?
 • Museli ste niekedy skončiť pracovný pomer s Vašim podriadeným zamestnancom na Váš podnet? Popíšte túto situáciu.
 • Stalo sa Vám niekedy, že ste museli splniť niekoľko úloh v obmedzenom čase, ktorý nestačil na ich splnenie? Čo túto situáciu spôsobilo? Ako ste to riešili? Aký bol výsledok?
 • Otázky zamerané na Vašu osobnosť

 • Povedzte niečo o sebe.
 • S akými ľuďmi najradšej spolupracujete a prečo?
 • Aký typ ľudí Vás najviac rozčuľuje a prečo?
 • Ak by ste sa nemuseli zaujímať o výšku platu, akú prácu by ste najradšej robili? V akej spoločnosti?
 • Čo považujete za Váš najväčší životný úspech a najväčší životný neúspech?
 • Aké vlastnosti alebo schopnosti by mal mať človek, aby uspel na pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate? Do akej miery tieto vlastnosti spĺňate?
 • Čo by pre Vás znamenalo, ak by sme Vás prijali?
 • Keby sme Vás prijali, ako by ste si predstavovali svoj prvý mesiac v zamestnaní?
 • Ak by Vám v inej spoločnosti ponúkli rovnakú pozíciu za rovnakých podmienok, podľa akých kritérií by ste sa rozhodovali?
 • Kde vidíte svoju budúcnosť napr. v horizonte 5 rokov?
 • Otázky zamerané na mimopracovné aktivity (sledujú získanie informácií o Vašom životnom štýle, osobných hodnotách, záujmoch, prípadne ich možnom vplyve na Váš pracovný život)

 • Aké sú Vaše záľuby, kedy a pričom sa cítite ako ryba vo vode, koľko času im venujete?
 • Ako zvyknete tráviť dovolenky, prípadne víkendy?
 • Mimopracovné a osobné otázky sú limitované Zákonníkom práce. O zákaze diskriminácie pojednáva § 13 a predzmluvné vzťahy upravuje § 41. Pokiaľ sa stretnete s otázkami, ktoré sú v rozpore s uvedenými paragrafmi, môžete zdvorilo a slušne odmietnuť na ne odpovedať.

  Nezanedbajte maličkosti
  Je dobré si uvedomiť, že Vašou úlohou je v relatívne krátkom čase urobiť čo najlepší dojem na človeka, ktorý Vás vidí prvýkrát. Profesionálny personalista sa bude snažiť využiť tento krátky čas na získanie maximálneho množstva informácií o Vás. Bude preto pozorne sledovať nielen Vaše odpovede na otázky, ale tiež všetky Vaše neverbálne prejavy, Vaše oblečenie, Vašu pripravenosť na pohovor, dochvíľnosť, spôsob komunikácie atď. Preto nezabudnite:

 • Zistiť čo najviac informácií o spoločnosti, pre ktorú chcete pracovať. Využite všetky dostupné zdroje.
 • Pripravte si potrebné dokumenty, tzn. životopis vo viacerých kópiách aj vo viacerých jazykoch, ak sa ich znalosť vyžaduje; originály a kópie diplomov, školení, stáží a pod.; posudky od predchádzajúcich zamestnávateľov, ak nimi disponujete. Dokumenty spomeňte, ale predložte ich iba ak budete k tomu vyzvaný.
 • Buďte zdvorilý, hovorte stručne, jasne a k veci. Nezabúdajte, že personalista má na Vás vymedzený relatívne krátky čas.
 • Buďte upravený, slušne oblečený, vyhnite sa vyzývavému oblečeniu, voľte skôr decentnosť a neutralitu.
 • Príďte včas. Počítajte s tým, že sa môžu vyskytnúť nepredvídateľné prekážky, takže si nechajte dostatočnú časovú rezervu. Nepríďte však ani priskoro.
 • Využite čakanie na získavanie informácií o spoločnosti, sledujte atmosféru, komunikáciu medzi zamestnancami spoločnosti. Snažte sa zostať pokojný aj v prípade, že budete musieť čakať napr. v dôsledku predĺženia predchádzajúceho pohovoru. Prípadne si prineste “prácu” napr. dennú tlač, odborné časopisy a pod.
 • Dajte pozor na neverbálnu komunikáciu – podanie ruky, úsmev, očný kontakt, pozorné počúvanie, gestá. Pokúste sa pôsobiť prirodzene a primerane sebaisto.
 • Pokiaľ máte trému, snažte sa zhlboka dýchať, prípadne sa prechádzať pri čakaní. Ak Vás tréma neprechádza počas pohovoru, pokojne ju priznajte. Nebudete tak musieť ďalej vynakladať energiu na jej (zvyčajne aj tak neúspešné) maskovanie a môžete sa viac sústrediť na samotný rozhovor. Tréma je koniec koncom znakom Vašej vysokej motivácie k získaniu pracovného miesta, čo je pozitívnym signálom.
 • Ukážte, že ste sa pripravili.
 • Na otázky je vždy lepšie odpovedať pravdivo, než sa snažiť odhadnúť, čo od Vás chcú počuť.
 • Pokiaľ dostanete otázku, na ktorú nemôžete odpovedať napr. z dôvodu mlčanlivosti, zdvorilo vysvetlite, prečo nemôžete odpovedať.
 • Vyhnite sa kritizovaniu svojho predchádzajúceho zamestnávateľa.
 • Počas pohovoru si môžete robiť krátke poznámky.
 • Buďte pripravený aj na nie veľmi príjemné otázky napr. týkajúce sa dôvodov Vašich odchodov od predchádzajúcich zamestnávateľov, Vaše pracovné neúspechy, Vaše negatívne vlastnosti a pod.
 • Trochu zmyslu pre humor nikdy neuškodí.
 • Majte jasnú predstavu, ako sa vyjadríte k otázke platu. Hovorte o brutto odmene, nelimitujte sa jedným číslom, skúste ponúknuť rozmedzie, napr. minimálnu a optimálnu sumu. K otázke platu sa vyjadrujte,
  až keď máte pomerne jasnú predstavu o pozícii, zodpovednostiach a kompetenciách.
 • Ak v závere nedostanete jasnú alebo úplnú informáciu o ďalších krokoch, nebojte sa opýtať.
 • Ďalšie kolá výberového konania

  Ak úspešne absolvujete prvý pohovor, nasleduje zvyčajne druhé kolo v podobe ďalšieho osobného pohovoru s účasťou Vášho potenciálneho nadriadeného. Je zameraný najmä na preskúmanie Vášho možného prínosu pre spoločnosť a odbornú spôsobilosť. Opäť platia všetky pravidlá, ako pri prvom pohovore. Na druhý pohovor si môžete pripraviť ďalšie otázky, na ktoré ste prišli až po absolvovaní prvého stretnutia. V závere rozhovoru sa zvyčajne detailnejšie prediskutujú technické otázky ako napr. dátum Vášho prípadného nástupu do pracovného pomeru, platové podmienky, ďalšie benefity a pod.

  Niekedy je súčasťou výberového konania požiadavka na absolvovanie psychologických testov alebo účasť
  v Assessment Centre.

  Ako reagovať po pohovore

  Je prirodzené, že väčšina ľudí po skončení pohovoru premýšľa a snaží sa odhadnúť, ako na pohovore obstáli.
  Znovu prehodnocuje svoje odpovede a vyčíta si, čo bolo možné povedať inak atď. Hoci máte pocit, že už nič nemôžete ovplyvniť, nie je to tak. Môžete ešte urobiť veľmi jednoduchú vec – poďakovať sa za pohovor.

  Ak sa rozhodnete ďakovný email alebo list zaslať, pozrite si naše odporúčania
 • napíšte ho čo najskôr po pohovore
 • zvoľte vhodné oslovenie personalistu, konzultanta či vedúceho zamestnanca – toho, kto s Vami pohovor viedol; dajte pozor, aby ste presne uviedli meno, tituly a funkciu
 • poďakujte sa za pozvanie na pohovor, za príležitosť a čas, ktorý Vám daná osoba venovala; nezabudnite uviesť dátum pohovoru a pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali
 • uveďte kontakty na seba, kde Vás je možné zastihnúť, ak by sa ešte vyskytli nejaké nezodpovedané otázky
 • uveďte, že sa tešíte na výsledky výberového konania, prípadne ďalšie stretnutia
 • píšte stručne a jasne, maximálne na pol strany A4
 • jediným cieľom listu je poďakovať sa a upozorniť na seba

 • Chcete zaujať na pohovore?

  Pomôžeme Vám so spracovaním Vášho životopisu, aby zaujal potenciálneho zamestnávateľa. Dáme Vám spätnú väzbu po absolvovaní modelového pohovoru. Poradíme Vám ako sa pripraviť na interview a byť presvedčivejší. Podporíme Vás pri nasmerovaní Vašej kariéry, pretože iba ten kto horí, dokáže zapaľovať…

  Dohodnite si stretnutie s našim recruiterom, napíšte na persea@persea.sk.
  Cena za službu (cca 2 hodinová konzultácia) je 100 € (vrátane DPH).

  Ďalšie služby:
  Absolvovanie osobnostných a výkonových testov (cca 5 hodín). Výsledkom je vypracovaný osobnostný profil, ku ktorému Vám poskytneme individuálnu spätnú väzbu (cca 45 minútová konzultácia). Cena je 250 € (vrátane DPH).

  Paticka

  Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
  Fire