Fire

Vzdelávanie s príchuťou Covidu

Ako zvládať život a prácu s príchuťou Covidu

INDIVIDUÁLNY ONLINE KOUČING

 

Cieľ

 

Zvýšenie odolnosti voči záťaži spojenej so životom a prácou pod hrozbou
Covid-19, podpora zvládacích mechanizmov s cieľom minimalizovať negatívne dopady pracovnej a osobnej záťaže a maximalizovať kreatívny a inovatívny potenciál tejto špecifickej situácie.

 

Zameranie individuálneho koučingu na situácie:


 • keď prevláda chaos – ako si vytvoriť ľahko udržiavateľný systém práce počas pandémie
 • keď robíme všetko naraz – ako udržiavať hranice práce a domova, ako zvládať súbeh rolí
 • keď je toho na nás veľa – ako mobilizovať vlastný potenciál k zvládaniu náročných alebo nových situácií
 • keď sme obmedzení domácim prostredím – ako zvládať stereotyp a limitujúce možnosti izolácie
 • keď sme spolu viac než unesieme – ako zvládať partnera, deti, blízkych, keď si od seba nemôžme „oddýchnuť“
 • keď nás to celé prestáva baviť – ako sa o seba starať a udržiavať sa v dobrej nálade a „funkčnom“ nastavení
 • keď nás to emočne prevalcuje – ako zvládať vlastný strach, smútok, frustrácie…
 • keď nevieme čo chceme – ako identifikovať a stabilizovať svoje priority, odolávať tlakom a predstavám okolia
 • keď nevieme čo ďalej – ako využiť krízu pre osobný rast a nastavenie lepších podmienok a pravidiel

 

Kouč: Koučujú vyštudovaní psychológovia, ktorí sú zároveň certifikovaní kouči a skúsení psychoterapeuti.

 

Kontakt: prognerova@persea.sk, mobil: 0910/ 934 455

Riadenie tímov na diaľku

ONLINE WORKSHOP

 

Cieľ

 

1. Vytvorenie vlastných efektívnych postupov a pravidiel pri práci z domu, riadení ľudí a tímov
2. Udržanie pozitívnej tímovej atmosféry a medziľudských vzťahov aj pri absencii osobného kontaktu, resp. v sťažených podmienkach
3. Zníženie prežívanej záťaže na pozícii manažéra v situáciách riadenia na diaľku

 

Obsah:


 • základné pravidlá pri práci z domu
 • zásady organizácie práce pri home office
 • komunikačné kompetencie pri riadení na diaľku
 • aké zadávať ciele a úlohy úplne jasne
 • disciplína a priebežné sledovanie plnenia úloh a stavu podriadených
 • systém spätnej väzby
 • tímová motivácia na diaľku
 • udržiavanie a budovanie vzťahu s podriadenými na diaľku
 • dôvera ako podmienka pre úspešné riadenie na diaľku
 • dopady práce z domu na angažovanosť a motiváciu
 • psychologické aspekty dlhodobej práce z domu
 • najčastejšie chyby na home office a riadení ľudí na diaľku
 • riešenie problémov na diaľku
 • rôznorodosť v tíme – rôznorodosť prístupu
 • rôznorodosť manažérov vo vzťhu k home office
 • sebanastavenie manažéra

 

Organizačné informácie:

 

Celkový počet hodín je 9, rozloženie v alternatívach: 8+1 hodina follow up, alebo 4+4 workshop + 1 follow up, alebo 2+2+2+2 workshop + 1 follow up,

 

Účastníci – workshop je určený pre manažérov, odporúčaný maximálny počet účastníkov na jednu online skupinu na workshop je 6.

 

Lektor: Vyštudovaní psychológovia, ktorí sú zároveň skúsení tréneri a certifikovaní kouči.

 

Kontakt: prognerova@persea.sk, mobil: 0910/ 934 455

 

Obchodné návštevy na diaľku

3-HODINOVÝ ONLINE WORKSHOP

 

Cieľ

 

1. Udržať kontakt s klientmi
2. Dohodnúť si spôsob kontaktu a vyhovujúci systém komunikácie v nových „Covid podmienkach“
3. Upevňovať vzťah potrebný pre budúcu spoluprácu

 

Obsah:


 • cieľ a zmysel obchodných návštev na diaľku
 • psychologické špecifiká kontaktu a komunikácie na diaľku
 • psychologická podstata odmietnutia
 • ako sa dobre pripraviť na návštevu na diaľku
 • udržanie 5S
 • udržanie, resp. zvýšenie dôveryhodnosti v telefonickejkomunikácii
 • ako dám najavo, že aktívne počúvam
 • štruktúra telefonátov
 • obsah telefonátu, konkrétne príklady
 • ako reagovať na problémové momenty, príklady
 • uzavretie dohody
 • proces a postup po realizácii telefonickej návštevy
 • diskusia, výmena skúseností, riešenie otázok a aktuálnych situácií z praxe

 

Organizačné informácie:

 

Celkový počet hodín je 3, 2+1 follow up.

 

Účastníci – workshop je určený pre obchodníkov, odporúčaný maximálny počet účastníkov na jednu online skupinu na workshop je 6.

 

Lektor: Vyštudovaní psychológovia, ktorí sú zároveň skúsení tréneri a certifikovaní kouči.

 

Kontakt: prognerova@persea.sk, mobil: 0910/ 934 455

Paticka

Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
Fire