Fire

Vzdelávanie personalistov

Kurzy

Aktuálne nemáme v ponuke žiadne otvorené kurzy.

 

Komunitné akcie

 

HR Pharma fórum

Od roku 2006 organizujeme pravidelné stretnutia HR manažérov a generalistov pracujúcich vo farmaceutických spoločnostiach. K myšlienke vytvorenia fóra združujúceho personalistov pôsobiacich v rovnakom segmente nás doviedli impulzy samotných HRistov, ktorí pociťovali absenciu spoločného priestoru na vzájomnú výmenu skúseností, znalostí, postojov a pohľadov na procesy riadenia ľudských zdrojov vo farmácii.
Informácie o HR Pharma fóre priniesli Zdravotnícke noviny 9.11.2006 a denník SME 21.11.2006.

Stretnutia sa konajú 3x ročne, vždy v priestoroch niektorej z participujúcich spoločností a nesú sa vo veľmi priateľskom duchu. Odborný program prichádza na rad až po privítaniach a potom, ako si účastníci povedia čo má kto nové v pracovnom a osobnom živote. Odborné témy sa zameriavajú na aktuálne problémy, s ktorými sa HR oddelenia vo farmaceutickom svete potýkajú. Prezentáciu, ktorá je východiskom k bohatej diskusii zvyčajne pripraví hosťujúca farmaceutická spoločnosť. Debaty sú spravidla veľmi obohacujúce a inšpirujúce. Momentálne sa tešíme už na 21. HR Pharma Fórum.

V HR Pharma Fóre je aktuálne združených týchto pätnásť spoločností:

Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o., Astra Zeneca AB, o.z., Bayer, s. r. o., Eurocord Slovakia, s.r.o., GlaxoSmithKline, s.r.o., Merck, s.r.o., Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. s.r.o., Novartis Slovakia, s.r.o., Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Roche Slovensko, s. r. o., Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o./Zentiva, a.s., Sandoz d.d., Servier Slovensko, s.r.o., Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., Valeant Slovakia, s.r.o.

HR Pharma Fórum organizujeme spoločne so spoločnosťou Libellius, s.r.o.

HR IT fórum

Od roku 2009 organizujeme podobnú aktivitu so zameraním na HR Managerov a personalistov pôsobiacich

v segmente IT spoločností tzv. HR IT fórum. Fórum prebieha rovnakou formou, 3x ročne, v hosťujúcej IT spoločnosti.

V HR IT Fóre je aktuálne združených týchto trinásť spoločností:

Alcatel-Lucent Slovakia, a.s., Asseco Central Europe, a.s., Aston ITM, spol. s.r.o., Eset, spol. s.r.o., Fist Data Slovakia, s.r.o., InterWay, s.r.o., Logica Slovakia s.r.o., Microsoft Slovakia s.r.o., NESS Slovensko, a.s., Slovanet a.s., Softec, spol. s.r.o., Soitron, a.s., S&T Slovakia s.r.o.

HR IT Fórum organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Developium, s.r.o.

Testy

K možnostiam využitia psychodiagnostických metód sa Persea vyjadrila v prílohe Personálne poradenstvo a vzdelávanie v denniku SME 12.3.2008.

OSOBNOSTNÝ POKER

Osobnostný poker je nová psychodiagnostická hra, ktorú naša spoločnosť priniesla na slovenský trh v roku 2007. Môžu ju používať riadiaci pracovníci, moderátori, tréneri, vzdelávací pracovníci, poradcovia, personalisti

a všetci, ktorí pracujú s tímami a skupinami. Môže sa použiť pri práci s manažmentom, v projektových tímoch,

v procesných tímoch, na oddeleniach či vo vzdelávacích skupinách v rámci firemného a mimofiremného vzdelávania. Hra je vhodná pre už existujúce tímy a skupiny, ako aj pre také, ktorých členovia sa ešte nepoznajú alebo sa poznajú len málo. Hru je možné využiť aj ako súčasť Assessment, resp. Development Centre.

Cieľom hry je hravou formou spoznať seba a ostatných spoluhráčov. Hra napomáha uvedomiť si účinok vlastného správania sa. Hráči sa dozvedia, ako ich správanie pôsobí na ostatných, ako ho iní vnímajú, chápu a prežívajú.

Využitie hry: overenie individuálnych predností, vyjasnenie oblastí pre ďalší rozvoj, určenie pozície v tíme, rozvoj tímu, lepšie vzájomné spoznanie sa v úvode stretnutia alebo školenia, skupinová práca v poradenstve, spustenie kultúry poskytovania spätnej väzby.

Ďalšie informácie, ktoré boli zverejnené 21.3.2007 aj v článku “Nová psychodiagnostická hra Osobnostný poker pre manažérov na mnoho spôsobov” v špecializovanej prílohe denníka SME nájdete TU.

Doplňujúce informácie

Autori

Sabine Hugentoblerová, Bernhard Oettli, Doris Ruckstuhlová

1. slovenské vydanie, Testcentrum – Hogrefe, Praha 2007

Preklad a úprava: Lucia Gröneová, Karolína Kurnická

Cena

Úplný testový súbor (Príručka, sada kariet, vyhodnocovací hárok 50 kusov): 55,00 € bez DPH

(66,00 € s DPH)

Vyhodnocovacie hárky samostatne:

50 kusov 5,00 € bez DPH (6,00 € s DPH)

100 kusov 10,00 € bez DPH (12,00 €)

500 kusov 50,00 € bez DPH (60,00 € s DPH)

Objednávky môžete poslať mailom na persea@persea.sk, alebo poštou na Grosslingova 4, 811 09 Bratislava.

ZÁROVEŇ PONÚKAME MOŽNOSŤ ZÚČASTNIŤ SA WORKSHOPU
Možnosti využitia hry “Osobnostný poker”.

Rozsah: 8 hodín

Cena: 160,00 € bez DPH 1 deň/ 1 účastník (192,00 € s DPH)

Minimálny počet účastníkov na jednom workshope 6.

Workshop odporúčame najmä v prípade, ak moderátor nemá psychologické vzdelanie.

NEO päťfaktorový osobnostný inventár

Inventár je jedným z najpoužívanejších osobnostných dotazníkov na diagnostiku faktorov tzv. Veľkej päťky. Tento prístup v rámci psychológie osobnosti čerpá z lexikálnej analýzy, t.j. hľadaní významných osobnostných dimenzií na základe faktorovej analýzy prídavných mien identifikovaných v slovníkoch. Inventár zisťuje úroveň jednotlivca

v piatich osobnostných vlastnostiach: neurotizmus, extraverzia, otvorenosť voči zážitkom, svedomitosť a prívetivosť. Respondent počas administrácie odpovedá na 60 položiek, 12 pre každý faktor. Slovenský manuál inventára je pôvodným autorským dielom I. Ruisela a P. Halamu. Skladá sa z dvoch základných častí. Teoretická časť oboznamuje čitateľov s teoretickým základom inventára, popisom faktorov a doterajšími zahraničnými a domácimi výskumami v oblasti piatich veľkých faktorov. V ďalšej časti sú analyzované psychometrické vlastnosti slovenskej verzie inventára. V tejto časti sú realizované slovenské normy na výbere 1079 osôb. Manuál tiež obsahuje návod na administráciu a interpretáciu výsledkov.

Doplňujúce informácie

Autori

Imrich Ruisel, Peter Halama, 1. slovenské vydanie, Testcentrum-Hogrefe, Praha, 2007

Administrácia je skupinová aj individuálna, testovanie trvá 10-15 minút.

K dispozícii je aj elektronická verzia NEO v českom jazyku. Aktuálne sa pripravuje aj v slovenčine (viac informácií na www.testcentrum.com).

Cena

Kompletný testový súbor: 45,00 € bez DPH (54,00 € s DPH)

Objednávky môžete poslať mailom na persea@persea.sk, alebo poštou na Grosslingova 4, 811 09 Bratislava.

BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti

BIP je určený na diagnostiku osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre úspech v zamestnaní. Štrnásť diagnostikovaných dimenzií (210 položiek) poskytuje profil osobnosti, ktorý možno využiť ako jedno z kritérii pri výbere a umiestňovaní pracovníkov, pri poradenstve v kariérovom vývine dospelých a v ďalších oblastiach. Sú priradené k štyrom rôznym oblastiam profesijných predpokladov:

 • pracovné zameranie – motív podávať výkon, iniciatívnosť, motív viesť iných
 • pracovné správanie – svedomitosť, flexibilita, rozhodnosť a schopnosť rýchlo realizovať svoje zámery
 • sociálne kompetencie – vnímavosť a citlivosť na iných ľudí, schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty, spoločenskosť a družnosť, chuť pracovať v tíme, schopnosť presadiť sa
 • psychická konštitúcia – emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, sebavedomie
 • Doplňujúce informácie

  Autori

  Rüdiger Hossiep a Michael Paschen, 1. slovenské vydanie, Testcentrum – Hogrefe, Praha, 2007

  Preklad a štandardizácia J. Džuka

  Vekové rozpätie od 20 rokov

  Využitie: psychológia práce a organizácie, poradenská psychológia

  Administrácia je individuálna aj skupinová, čas nie je obmedzený, obvyklé trvanie vyplnenia dotazníka je približne 40 minút.

  Normy sú pre slovenskú populáciu. K dispozícii je aj elektronická verzia BIP v českom jazyku.

  Aktuálne sa pripravuje aj v slovenčine (viac informácií na www.testcentrum.com).

  Cena

  Kompletný testový súbor: 55,00 € bez DPH (66,00 € s DPH)

  Objednávky môžete poslať mailom na persea@persea.sk, alebo poštou na Grosslingova 4, 811 09 Bratislava.

  Test pozornosti – d2

  Test d2 predstavuje štandardizovanú inováciu tzv. zaškrtávacích testov. Meria tempo a kvalitu pracovného výkonu pri rozlišovaní podobných vizuálnych podnetov (pri diskriminácii detailov) a umožňuje posúdenie individuálneho výkonu pozornosti a koncentrácie. Mnohostranné zaistenie psychometrických parametrov (objektivity, reliability

  a validity), ľahká administrácia a nenáročnosť na čas a materiál viedli k tomu, že sa test d2 stal jednou z najčastejšie používaných psychodiagnostických metód v Nemecku. Široké uplatnenie našiel i v ďalších krajinách. Aktuálne je k dispozícii nielen v českej, ale aj v anglickej, francúzskej, dánskej a portugalskej mutácii.

  Test má široké spektrum využitia. Osvedčil sa mimo iného aj v oblasti dopravnej, športovej, pedagogickej a environmentálnej psychológii, ďalej v psychiatrii, neurológii, klinickej a lekárskej psychológii a farmakopsychológii.

   

  Doplňujúce informácie

  Autori

  R. Brickenkamp, E. Zillmer, 1. české vydanie, Testcentrum, Praha 2000

  Inštrukcie sú k dispozícii aj v slovenskej verzii.

  Preložil a upravil Karel Balcar

  Vekové rozpätie 9 až 59 rokov

  Využitie v oblasti profesného poradenstva a diagnostike spôsobilosti v pracovnej, firemnej a dopravnej psychológii, v klinickej psychológii, v školskej psychológii, výchovnom poradenstve a vo výskumu.

  Normy sú k dispozícii osobitne pre obe pohlavia, rôzne vekové skupiny a typy škôl. Normy boli vytvorené na základe rozsiahleho štandardizačného súboru (N=6000).

  Administrácia individuálna alebo skupinová, vrátane inštrukcie trvá asi 8 minút.

  K dispozícii je aj elektronická verzia D2 v českom jazyku (viac informácií na www.testcentrum.com).

  Cena

  Kompletný testový súbor: 35,00 € bez DPH (42,00 € )

  Objednávky môžete poslať mailom na persea@persea.sk, alebo poštou na Grosslingova 4, 811 09 Bratislava.

  ZULLIGER DIAPOSITIV TEST (Zulligerov diapozitívny test)

  Testovací materiál tvoria tri diapozitívy rorschachovského typu. Diapozitív I má čierno-biele prevedenie a ponúka možnosť ako abstraktných, tak i kinestetických odpovedí. Diapozitív II je prevedený v pestrých farbách a vyvoláva farebné interpretácie. Diapozitív III je vyhotovený v čierno-červenej kombinácii a podnecuje často k pohybovým a tvarovým interpretáciám. Test sa používa ako pomocná metóda, ktorá je menej náročná na čas než Rorschachov test. Je určený pre skupinové screeningové vyšetrenia. Vyhodnocovací systém je založený

  na rovnakom princípe ako Rorschachov test. Proband je vyzývaný, aby interpretoval premietané diapozitívy

  a zapisoval interpretácie postupne do záznamového listu.

  Doplňujúce informácie

  Autor

  H. Zulliger

  Využitie: dospelí a adolescenti, skupinové vyšetrovanie – screening.

  Administrácia nie je časovo ohraničená. Autor testu udáva cca 15-20 minút.

  K používaniu diagnostiky Zulligerovým diapozitívnym testom pre špecialistov bez psychologického vzdelania je nevyhnutné absolvovanie školiaceho a výcvikového kurzu, kde účastníci dostanú aj príručku

  k užívaniu Zulligerovho diapozitívneho testu.

  Cena

  3 diapozitívy 55,00 € bez DPH (67,00 € s DPH)

  Záznamový list (100 ks) 7,50 € bez DPH (9,00 € s DPH)

  Objednávky môžete poslať mailom na persea@persea.sk, alebo poštou na Grosslingova 4, 811 09 Bratislava.

  Paticka

  Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
  Fire